20 RED LIGHTS | 10/11/2017 - 04/02/2018

20 RED LIGHTS Max de Esteban

La Virreina | 10/11/2017 - 04/02/2018
Prenent com a títol una frase de Far Away Eyes, la cançó de The Rolling Stones, Max de Esteban (Barcelona, 1959) investiga críticament les gramàtiques del capitalisme financer, les arquitectures que en simbolitzen la supremacia, així com aquells algoritmes monetaris —virtuals i abstractes— des dels quals aquest sistema econòmic executa la seva enorme influència social.

© 2016 Còpia Lab. Todos los derechos reservados | Política de protección de datos | Normativa de uso | Política de cookies | Tarifes 2024