ANYS DE TRANSICIÓ | 19/02/2015 - 14/03/2015

ANYS DE TRANSICIÓ Miquel Anglarill, Agustí Carbonell, Guillermina Puig, Salvador Sansua

Museu de Reus | 19/02/2015 - 14/03/2015
Els fotoperiodistes o reporters gràfics expliquen històries mitjançant imatges a partir d’un determinat succés, per això a més de dominar la tècnica fotogràfica han de tenir sensibilitat visual i un coneixement de l’actualitat política, social i cultural. Aquest és el perfil dels quatre fotoperiodistes, de reconegut prestigi, que participen a la mostra: Miquel Anglarill, Agustí Carbonell, Guillermina Puig i Salvador Sansuan.

Formen part d’una generació que va documentar els esdeveniments noticiables i la realitat social dels anys de transició i les primeres dècades de la democràcia. Les capçaleres a poc a poc van donar més importància a la fotografia, primer en blanc i negre i després en color. L’aparició de nous mitjans escrits va crear un planter extraordinari de professionals gràfics que es van anar incorporant i integrant a les estructures de decisió de les publicacions. La fotografia llavors començava a ser valorada a l’hora de confegir les informacions.

La mostra, que s’emmarca entre mitjans de la dècada dels setanta i arriba fins a la meitat dels anys noranta, recull les manifestacions multitudinàries, l’arribada de Tarradellas, la Barcelona olímpica, entrevistes als personatges que en aquells anys ocupaven l’atenció informativa... Es tracta de 104 fotografies escollides pels mateixos fotògrafs amb total llibertat i intentant que la selecció mostri aquelles imatges que ells mateixos, per un motiu o un altre, consideren destacables, la importància del personatge, l’impacte de la notícia, l’empatia amb el fet, l’anècdota, o la dificultat a l’hora de poder exercir la professió

© 2016 Còpia Lab. Todos los derechos reservados | Política de protección de datos | Normativa de uso | Política de cookies | Tarifes 2024